CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bằng việc sử dụng website của CleverX, quý khách hàng đang đồng ý tuân thủ các Quy định bảo mật dưới đây. Do đó, quý khách vui lòng đọc kĩ nội dung của Quy định bảo mật và đảm bảo rằng mình đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kì Sản phẩm và Dịch vụ nào của Chúng tôi. Lưu ý rằng Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi các nội dung của Quy định bảo mật mà không cần thông báo trước.

1 CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Tôn trọng thông tin cá nhân của Người sử dụng. Quy định bảo mật này thể hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi đang áp dụng đối với người sử dụng của website www.cleverx.vn

2 PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân đăng ký nhận tư vấn từ Người sử dụng khi Người sử dụng điền vào biểu mẫu trên Website bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, email, số điện thoại, công ty, thông tin muốn trao đổi với chúng tôi

3 MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin từ Người sử dụng để:

  • Tư vấn về các sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
  • Giới thiệu tới Người sử dụng các thông tin mà Chúng tôi cho rằng sẽ hữu ích, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ, chương trình ưu đãi và các gợi ý về tính năng.

4 CHIA SẺ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ không bị chia sẻ với các công ty hoặc tổ chức khác với bất cứ mục đích, lý do gì khi chưa được sự đồng ý của Người sử dụng. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu hoặc khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho Chúng tôi trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật.

5 THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Mọi thông tin được Chúng tôi lưu trữ cho tới khi Người sử dụng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của chính mình hoặc Chúng tôi cho rằng việc lưu trữ thông tin đó là không cần thiết.

6 CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRỰC TUYẾN

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho các thông tin thu thập được thông qua trang web và ứng dụng của Chúng tôi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, hoặc cần gửi phản hồi về việc sử dụng thông tin các nhân sai mục đích, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVERX

Trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, khu TTTM, Tòa nhà Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 024 6681 0512

Email: contact@cleverx.vn